Qeydiyyat



Sənəddə Latın hərfləri ilə qeyd olduğu kimi

-